DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
WILHELM WEDFALL
Data   Billeder   Etiketter
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
Vilhelm Wedfall
1928 - 1939
Nannasgade 15 - 17

Efter samarbejdet med Becher i Becher & Wedfall, startede Wedfall i 1928 en reklametændstikfabrik i Nannasgade 15 - 17, hvor han fortsatte importen af vestelommetændstikker, de såkaldte book-matches.

Måske for at dæmme op for Wedfalls import af udenlandske tændstikker, indgik H.E. Gosch samme år en aftale med ham om, at måtte forhandle H.E. Gosch´s billige specielmærker, dog på betingelse af, at fortjenesten ikke oversteg 1 kr / 1000 æsker og at Wedfall forpligtede sig til ikke at forhandle andre mærker eller være interesseret i tændstikker, hverken fra udlandet eller Danmark. Dog måtte Wedfall vedblive med at forhandle sine book-matches, så længe dette var i samme omfang som tidligere.

Wedfall forsøgte det næste års tid, at holde Gosch´s direktør, Folmer Preisler orienteret om den russiske import af tændstikker og havde flere møder med den russiske handelsdelegation under dække af, at han selv ville importere (hvilket han måske også stadig havde intentioner om). Hvor stor værdi det havde for Gosch at få disse oplysninger er dog tvivlsomt.

Allerede i sommeren 1928 havde Wedfall problemer med importen af book-matches og for at supplere sine indtægter, havde han fået den idé at købe en sukkervarefabrik. Han henvendte sig derfor til Preisler om et forskud på 5.000 kroner, som denne efter noget betænkningstid indvilgede i at give, på betingelse af at de blev brugt til købet af sukkervarefabrikken.

Wedfall købte fabrikken, men da denne ikke gav det forventede udbytte, henvendte han sig igen til Preisler, denne gang om muligheden for at forhandle nogle af Gosch´s mere ordinære fabrikater som Lynet m.fl. og sandsynligvis også Tordenskjold. Wedfall fik dog afslag, og efter nogle telefoniske drøftelser, fik Wedfall at vide, at man ikke længere havde brug for hans assistance, men at man ville give ham et årligt beløb på 1200 kroner, som en slags ventepenge.

Der var ro om Wedfall indtil efteråret 1931, hvor han igen skrev til Preisler om hjælp, da slaget af book-matches er gået næsten i stå og sukkervarefabrikken endnu ikke havde givet et overskud. Wedfall så en mulighed for at forbedre dette ved køb af en konfekturefabrik og bad derfor nu Preisler om en lån med ventepengene som sikkerhed. Wedfall var endda ikke bleg for eventuelt at henvende sig til Ivar Kreuger om lånet.

Efter Preislers forslag om at låne pengene i Privatbanken gik lånet på 4.500 kroner i orden, idet der blev indgået aftale om en transport, hvor de årlige ventepenge blev betalt til banken i stedet for Wedfall.

Gosch opsagde aftalen med Wedfall i 1937, hvorefter han sammen med sin kone gik i samarbejde med direktør Edwin Zilver i tændstikfabrikken Zilfos A/S i Kastrup. Men allerede året efter gik Zilver ud af firmaet og startede for sig selv, medens Wedfall flyttede til Bragesgade 33, indtil han lukkede i 1938.


Etiketkatalog

ÅR REKLAMEFIRMA
   
1925 Becher & Wedfall
1927 Georg Nilsson
1927 Handelskompagniet Danimex
1927 Young & Rubicam
1928 Wedfall
1928 Tændstikreklamen
1929 Dansk Foto-Tryk
1931 The Diamond Match Co.
1933 Fluks Tændstikreklame
1936 Jersild
1944 Danatex
1945 Donaco
1947 Laguna A/S
1945 L. Ottensten
1949 Beckers Papirindustri
1950 Grafisk Institut
1955 Dana-Tryk
1961 Saxvig
1966 Grønlund Publishers
1967 Skandinavisk Reproduktion (SR)
  Axel Andreasen & Sønner
1970 Scanmatch
1971 Trans-Media
1977 JNB
  You-Ing
  IRS International of Copenhagen
1979 CC Reklame / Marketing
1980 ASX
1983 Trojaborgs Forlag
1983 Gutenberghus Reklamebureau
   
1983 Reklameindustri
1984 Borg og Bigum
  Steensbech Reklame
  Sero
1985 Dansk Sigarant
1985 Torslow
1986 Henriksen & Sieling
1987 Duni / Duni Bilå
1987 Danmatch - Dansk Tændstikæske Industri
1988 Selection
1984 HOT-LINE
1990 Pic Pac Scandinavia A/S
  Carl Stenders Kunstforlag
  Buch A/S
  BSC Service
  Berlingske Bogtryk
  Flemming Ljørring
  SBBS ApS
  CID
  Driva
  Toni Star
  Wilkig & Landsbo
  Inro
TWT autocolor
Peter Jørgensen
KOBIA
PS Production
Mogens Daarbak A/S
Crome & Goldschmidt
Raw Artifact
Art Direction Reklame og Marketing
Meka
BJ Reklame
SIA
Martins Forlag
EB Reklame
Apropos
Rasmussen
SMB