DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
TÆNDSTIKFABRIKKEN GLØDEFRI A/S
Data   Billeder   Etiketter
1901 - 1921
Dansk Tændstikfabrik og Tændstikfabrikken Glødefri
Heimdalsgade 39, København


Københavns Magistrat registrerede i maj 1901 Edvard Hans Jørgensen om indehaver af Dansk Tændstikfabrik. Da han forlod Københavns Tændstikfabrik gik han straks i gang med at få nogle arkitekter til at tegne en helt ny tændstikfabrik på grunden Heimdalsgade 39. Da han fik godkendelsen til opførelsen ændrede han dog firmanavnet til "Tændstikfabrikken Glødefri". Med i ejerskabet gik, Carl Henrik Mortensen og Janus Hansineus Schibbye (bror til Edvard Jørgensens direktørkollega i Københavns Tændstikfabrik).

I april 1902 stod fabrikken færdig og Jørgensen kunne igen indlede en aggressiv markedsføring, denne gang af de glødefri tændstikker. Tændstikkerne vandt samme år guldmedalje ved udstillingen i Paris.

I løbet af det næste halve år, kom deres produktion op på 40 - 50.000 æsker om dagen, eller en sjettedel af Gosch´s produktion. Dette bekymrede Gosch´s direktør, Folmer Preisler, som bad Privatbankens direktør, Axel Heide om at indlede forhandlinger med Glødefri om produktionskvoter. Men der kom tilsyneladende ikke nogen aftaler i stand og produktionen og overskuddet fortsatte med at stige.

I 1906 anlagde Gosch & Co sag an mod Glødefri for efterligning af deres etiketter og Glødefri taber for de flestes vedkommende og må destruere disse samt betale en erstatning på 500 kroner. Samme år gav Glødefri et mindre underskud, sandsynligvis på grund af omkostninger ved sagen.

Året efter, da rygterne om at købmændene ville starte deres egen fabrik, var på sit højeste, oplyste Schibbye til avisen, at Glødefri overvejede at etablere en filial ved Århus. Men filialen blev aldrig til noget.

Samme år gik de kvindelige arbejdere i strejke i utilfredshed over lønnen og da stejken, som varede 5 måneder, kostede Glødefri en hel del penge, gik man i forhandlinger med det nystartede Hellerup Tændstikfabrik og Gosch & Co om pris- og produktionsaftaler. De tre firmaer enedes om at etablere "Salgskontoret for foreningen af tændstikfabrikker i Danmark" til varetagelse af vareopkøb og salg af deres produkter.

I bestyrelsen sad 2 medlemmer fra Gosch og 1 medlem fra hver af Hellerup og Glødefri. Produktionen blev fordelt med max. 80.000 æsker dagligt hos Glødefri, 56.000 hos Hellerup og 280.000 æsker dagligt hos Gosch. På dette tidspunkt var Glødefris produktion altså komme op på næsten at være 1/3 af Gosch´s.

Men underskuddet forsvandt ikke, bl.a. fordi man samtidig havde forsøgt sig med en af de nye kompletmaskiner, men måtte opgive dette, da der viste sig for store indkøringsvanskeligheder.

Da A.W. Schibbye i 1908 havde overstået sin "karantæne" erstattede han Carl Henrik Mortensen i bestyrelsen og da Edvard Hans Jørgensen døde i 1910 tiltrådte den tidligere direktør fra Købmændenes Tændstikfabrik, Valdemar Carl Fock som direktør. Denne indtrådte også i bestyrelsen, da A.W. Schibbye døde i efteråret 1913.

Den 6. juli 1921 vedtog en generalforsamling på Hellerup Tændstikfabrik at overdrage firmaets formue til Glødefri og nedlægge fabrikken og i stedet indgå i "Aktietændstikfabrikken Glødefri og Hellerup Tændstikfabrik", hvilket dog kort efter ændres til "Hellerup og Glødefri Tændstikfabrik". Selv om det er Hellerup der lukker, forlader Valdemar Fock og Janus Schibbye bestyrelsen og overlader posterne til den tidligere direktion i Hellerup Tændstikfabrik.


Tegningshoved fra en af de første tegninger
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker