DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
J.T. LANGE OG E.W. LANGE
1860 - 1895
Jens Terpager Lange
(1828 - 1892), urtekræmmer og premierløjtnant i borgervæbningen
Evald William Lange (1839 - ??), urtekræmmer og bror til J.T. Lange

Brødrene Jens Terpager Lange og Evald William Lange, der kom af en børneflok på i alt 13, uddannede sig begge til urtekræmmere. Det vides ikke præcist, hvornår de starter deres urtekræmmerforretninger, men i 1860 er Jens første gang registreret i vejviserne som urtekræmmer.

I 1876 så man for første gang E.V. Langes reklame for hovedeoplag for Randers Tændstikfabrik, men allerede senere samme år var hovedoplaget skiftet ud med fabrikaterne fra A. Sørensen & Co., Ludvig Hintze´s Eftf. I de følgende år gentager de annonceringen i forskellige udgaver.

Det vides ikke, hvor længe de har hovedagenturer for A. Sørensens fabrik, men det stopper formodentlig i forbindelse med Gosch og Davidsens overtagelse af hans fabrik. I 1895, hvor Jens Terpager Langes enke har overtaget forretningen, er denne noteret som Tændstiksforretning.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER


 E.V. Langes annonce i  1877 for sit hovedoplag for A. Sørensen
 E.V. Langes annonce i 1877 for sit hovedoplag for A. Sørensen
 E.V. Langes og J.T. Langes fælles annonce i  1876 for deres hovedoplag for A. Sørensen
 E.V. Langes annonce i Illustreret Tidende 1876 for sit hovedoplag for Randers Tændstikfabrik
Etiketkatalog - GROSSISTER

ÅR GROSSIST
   
1841 Adolph Trier
1851 Ferdinand Fogs Eftf. - Se Lysglimt
1858 Handelsfirmaet P. Sørensen & Co
1860 J.T. Lange og E.V. Lange
1865 Grosserer Henrik Georg Worm & Co
1866 Grosserer Hans Bertram Fogtmann
1871 Grosserer Menck & Co
1877 Grosserer Thorvald Giessing
1878 Grosserer Ernst Carl Kinzi & co
1880 Grosserer Peter Thorendahl
1884 Grosserer Christian Gelert
1884 Grosserer Alfred Georg Hassing
1884 Handelsfirmaet Carl F. Nielsen & Co
1885 Grosserer Hjalmar Hansen
1887 Kjøbenhavns Bestillingskontor - Herding
1888 Cornelius Stau
1904 Grosserer August Klingsey
1911 Grosserer Viggo Øberg
1911 Frederiksberg Bestillingsontor
1920 Siegmund Levin
1920 Agenturcentralen
1920 Harald Galster
1920 Frederik Schindler´s Eftf.
1920 Aage Seibæk
1920 Strøm og Poulsen
1925 Christian Madsen
1925 A.P. Petersen
1925 I.C. Schous Fabriker
1926 Bøggild & Jacobsen
1927 Estonia Trading Agency
1927 Husholdnings-Magasinet
1929 Wedel & Larsen
1929 Ørregaard & Olin
1931 Asvarich
1931 Hans Beck - Se Lysglimt
1932 Bryde Nielsen
1939 A. Bodenhoff´s Eftf.
1940 Thykiær
1974 Star-Mark A/S
1991 Salgskompagniet A/S
2003 Consiva non food
2005 Valora Trade / Conaxess
  Fritz Schur Consumer Products
  Tolico
  Storck
  DP Danmark
  Handelsvertretigung der U.d.S.S.R in Dänemark
  Købmænd og dagligvarekæder
1866      Styhr & Kjær
1887      Brdr. Justesen
1886      IRMA
1896      FDB / COOP
1901      Oceka / Superland
1916      Hovedstadens Brugsforening
1933      HOKI
1938      SEVO
1944      UNIL
       HOH
       Den fri Købmand
       VIVO
       Frikøb
1953      Centra
1954      Spar
1955      Elite
1960      Dansk Supermarked Indkøb
1965      Favør
1968      Vibham / Vime
1968      Schou-Epa
1971      NH Købmanden
1977      ALDI
1978      Dagrofa / Supergros
1980      Dankøb
1989      FAKTA / Dagligvaregruppen
1995      NBL
2005      Lidl